آینده آغاز شده است ...

سوابق تحصیلی و اجرایی دکتر نکوئی ...

پرینت

صفحه اصلی سوابق تحصیلی و اجرایی دکتر نکوئی از سال 1375 تا به امروز

سوابق تحصیلی و اجرایی دکتر نکوئی
از سال 1375 تا به امروز

سوابق تحصیلی:
• مقطع ابتدایی: دبستان دولتی شهید چمران 1363 تا 1368
• مقطع راهنمایی : راهنمایی دولتی مفید 1369 تا 1371
مقطع دبیرستان : دبیرستان نمونه مردمی البرز 1371 تا 1374
مقاطع دانشگاهی ) کارشناسی تا دکتری ( :
• دانشكده ی دندانپزشكی دانشگاه علوم پزشكی تهران از سال 75 تا 84
• روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی 84 تا 86
MBA • در دانشگاه شریف ٨٦ تا ٨٨
DBA • از Ipag Business School
• فوق لیسانس روان شناسی بالینی از دانشگاه آزاد اسلامی
تحصیلات حوزوی:
• از 1375 تا 1385 در حوزه ی دانشجویی دانشگاه تهران درس اساتید: پناهیان،نقویان،فاضل،گلپایگانی،
معصومی، جوادی آملی، علامه حسن زاده آملی،علامه محمدتقی جعفری،محمودی و...
• اتمام درس عربی در دارالعلوم العربیة الدكتر السید النجفی
سوابق اجرایی:
• موسس و مدیر عامل موسسه آزمون 24 و مرکز مشاوره دکتر نکوئی از سال 75
• مدیریت واحد آزمون راه اندیشه / سال 78 و 80 / به مدت 2 سال
• مدیریت واحد آزمون اندیشه سازان / سال 79 / به مدت 1 سال
• مدیریت واحد مشاوره و برنامه ریزی آموزشگاه بعثت / سال 79 تا 80 به مدت 2 سال
• معاونت علمی آموزشی موسسه ی آینده سازان / سال 81 / به مدت 2 سال
• موسس آموزشگاه علمی آزاد کیمیا گران / سال 83 تا 86 / به مدت 3 سال
• اخذ مدرک دکترای دندان پزشکی با درجه ی ممتاز از دانشگاه تهران سال 84
• موسس دبیرستان و پیش دانشگاهی رئوف / سال 85 تا 88 / به مدت 3 سال
• بنیان گذار مجتمع آموزشی ثامن / سال 86 تا 93 / به مدت 6 سال
• عضو موسس مجمع هم اندیش آموزشی مشاوران ) مهام ( از سال 88
• عضو موسس دانشرام سال 93
• اولین طراح برنامه ریزی درسی تحت وب از سال 94
• مشاور ارشد سازمان نظام پزشکی از سال 94
• مشاور ارشد بنیاد شهید انقلاب اسلامی از سال 94
• موسس و بنیان گذار مدارس و مرا کز آموزشی هماهنگ با دکتر نکوئی ) ماهبد ( از سال 86 الی سال 92
• و ...