دکتر مهدی نکوئی، بنیان‌گذار هولدینگ آموزشی دکتر نکوئی، دندان‌پزشک، مشاور تحصیلی و کنکور، مترجم، دکترای DBA از Ipag فرانسه

سامانه سنجش
سال 1375 با ورود دکتر مهدی نکوئی، با رتبه 24 به رشته دندان پزشکی دانشگاه تهران، تصمیم گرفتند تا تجربیاتشان را در قالب یک کتاب منتشر کنند. این کتاب، کتاب 24 نام گرفت، بیست و چهار درس از رتبه 24، که در همان سال موفق به دریافت لوح تقدیر با عنوان کتاب برگزیده دانشجویی از رئیس جمهور وقت جناب آقای خاتمی شد. در همان سال یعنی 19 سالگی، آقای دکتر، موسسه آزمون 24 به شماره ثبت 10538 را تأسیس کردند و فعالیت آموزشی خودشان را به صورت رسمی آغاز کردند. ایشان از حدود 20 سالگی، با برنامه پرمخاطب به خانه برمی‌گردیم به شبکه ۵ تلویزیون راه پیدا کردند و به این ترتیب یکی از موفق‌ترین برنامه‌های تلویزیونی، با موضوعات آموزش روش مطالعه، روش برنامه‌ریزی، روش تست‌زنی، اعتماد به نفس و... پایه گذاری گردید.

جدیدترین دوره‌های ویژه مشاوران