پنج ذهن برای آینده

جدیدترین نظریه با عنوان پنج ذهن برای آینده، ابعادی جدید از ذهن انسان را به نمایش می گذارد.

هزینه دوره ۹۹۰,۰۰۰ تومان
Five Minds for the Future
۹۹۰,۰۰۰ تومان

چه چیزهایی یاد میگیرید؟

هاوارد گاردنر و هوش های چند گانه

ذهن نظام مند

ذهن ترکیب کننده

ذهن خلاق

ذهن مودب

ذهن اخلاقی

مدرک رسمی مرکز مشاوره دکتر نکوئی

توضیحات دوره

جمعه 11آذرماه

ساعت 9 تا 12

برای ورود به آینده نیاز داریم آنرا بشناسیم، آینده ای پر از ابهام و پیچیدگی که راهی برای تسلط به آن نداریم!.

جناب آقای نقی زاده در این دوره حضوری (همایش کارگاهی)، ذهن ما را به آینده خواهند برد، پیچیدگی ها را توضیح خواهند داد و ذهن ما را برای آینده آماده خواهند کرد.

در این دوره حضوری که 3ساعت طول خواهد کشید، مطالب زیر را فرامی گیریم؛

*بیوگرافی هاوارد گاردنر و هوش های چند گانه 

*ذهن نظام مند

*ذهن ترکیب کننده

*ذهن خلاق

*ذهن مودب

*ذهن اخلاقی

در این همایش کارگاهی تمرکز استاد روی کتاب Five Minds for the Future  (پنج ذهن برای آینده) اثر جدید هاوراد گاردنر است و مطالب کتاب را به صورت کاربردی توضیح خواهند داد.

 

هدیه ویژه:

در این همایش حضوری یک آزمون خودسنجی نیز ارائه خواهد شد تا بتوانید سطح و رتبه این 5ذهن را برای خودتان مشخص کنید.

سوالات پر تکرار

بله، از طرف هلدینگ آموزشی مشاوره دکتر نکوئی و مدارس یادگیرنده مرآت گواهی حضور صادر می شود

هیچ پیش نیازی ندارد فقط ذهن آماده و مشتاق شما تسهیل گر خودتان خواهد بود

شروع ثبت نام از 13آبان 1401 خواهد بود

پنج ذهن برای آینده هزینه دوره ۱,۹۹۰,۰۰۰ تومان

۹۹۰,۰۰۰ تومان

شروع از لحظه ثبت‌نام
ظرفیت ۱۰۰ نفر
ارائه گواهینامه