وبینارهای هفتگی دکتر نکوئی (سه‌شنبه‌ها با دکترنکوئی)

جلسه اول (31 تیر): دفتر برنامه‌ریزی یا چگونه با برنامه شویم با مهندس شریف‌زاده

برای مشاهده این قسمت، باید در دوره ثبت‌نام کنید.

سایر جلسات دوره:

سه‌شنبه‌ها با دکتر نکوئی

سه‌‌شنبه‌ها با دکترنکوئی، مجموعه وبینارهایی است که در جهت بهبود کیفیت آموزش و یادگیری دانش‌آموزان می‌باشد.