روش برنامه‌ریزی

تعریف برنامه ریزی: برنامه ریزی چیست؟

برای مشاهده این قسمت، باید در دوره ثبت‌نام کنید.

سایر جلسات دوره:

بسته روش برنامه‌ریزی

همه با برنامه‌ريزی در مسير صحيح خود قرار می‌گيرند. در اين بسته با اصول برنامه‌ريزی تحصيلی آشنا مي‌شويد.(ویژه مشاوران)