آیند شغلی مشاوران در قرن جدید

لایو با موضوع پرسنال برندینگ در تدریس: دبیر عربی (آقای محمد واعظی)

برای مشاهده این قسمت، باید در دوره ثبت‌نام کنید.

سایر جلسات دوره:

مجموعه وبینارهای مشاوران

محتوای آموزشی رایگان ویژه مشاوران و فعالان آموزشی (ویژه مشاوران)