آیند شغلی مشاوران در قرن جدید

لایو بزرگان آموزش کشور - آقای بهرامپور: ارتباط مؤثر

برای مشاهده این قسمت، باید در دوره ثبت‌نام کنید.

سایر جلسات دوره:

مجموعه وبینارهای مشاوران

محتوای آموزشی رایگان ویژه مشاوران و فعالان آموزشی (ویژه مشاوران)