دوره ضروریات مشاوره تحصیلی - مشاوره‌ی مقدماتی

بسته روش مطالعه: روش مطالعه

برای مشاهده این قسمت، باید در دوره ثبت‌نام کنید.

سایر جلسات دوره:

ضروریات مشاوره (دوره 49)

اگر مشاوره تحصيلی با اصول و قواعد صحيح پيش برود، حتما بازخورد مناسبی خواهيد داشت. در اين دوره با اصول و روش‌های مشاوره تحصيلی آشنا شويد. (ویژه مشاوران)