دوره حرفه‌ای (Professional)

بوم مدل کسب و کار: آنچه خواهیم آموخت

سایر جلسات دوره:

حرفه‌ای (دوره 15)

برای توسعه کسب و کار خود چه آموزش‌هایی نیاز دارم؟ پاسخ این پرسش را در این دوره می‌یابیم.(ویژه فعالان آموزشی)