انتخاب رشته به روش دکتر نکوئی

برای آشنایی با رشته‌های دانشگاهی گروه ریاضی فایل مربوط به رشته مورد نظر خود را دانلود و مطالعه کنید:

معرفی رشته مهندسی آب
معرفی رشته آمار
معرفی رشته مهندسی برق
معرفی رشته کارشناسی چندرسانه‌ای
معرفی رشته مهندسی کامپیوتر
معرفی رشته علوم کامپیوتر
معرفی رشته مهندسی دریا
معرفی رشته دکترای پیوسته فیزیک
معرفی رشته مهندسی انرژی
معرفی رشته فیزیک
معرفی رشته مهندسی فیزیک
معرفی رشته مهندسی حمل و نقل ریلی
معرفی رشته مهندسی هوافضا
معرفی رشته مهندسی ایمنی
معرفی رشته مهندسی کشاورزی
معرفی رشته مهندسی خودرو
معرفی رشته مهندسی معدن
معرفی رشته مهندسی مواد
معرفی رشته مهندسی مکانیک
معرفی رشته مهندسی مکانیک بیوسیستم
معرفی رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
معرفی رشته مهندسی معماری
معرفی رشته معماری داخلی
معرفی رشته مهندسی نفت
معرفی رشته مهندسی نساجی
معرفی رشته علوم مهندسی
معرفی رشته مهندسی عمران
معرفی رشته اپتیک و لیزر
معرفی رشته مهندسی پزشکی
معرفی رشته مهندسی پلیمر
معرفی رشته ریاضیات و کاربردها
معرفی رشته مهندسی صنایع
معرفی رشته مهندسی سازه‌های ریلی
معرفی رشته مهندسی شهرسازی
معرفی رشته مهندسی شیمی

تماس با ما

تلفن:

۰۲۱-۲۲۶۴۵۴۱۲-۱۴