مشتريان The Customers Segment

"جزء سازنده بخش های مشتری، گروه های مختلفی از افراد یا سازمان هایی را تعریف می کند که شرکت قصد دستیابی و خدمت به آنان را دارد"

مشتریان، قلب هر مدل کسب و کار را تشکیل می دهند !

از اجزای بسیار مهم در بوم کسب و کار، بخش مشتریان است. به طوریکه در کتاب خلق مدل کسب و کار، مشتریان را قلب هر مدل کسب و کاری دانسته است. بدون وجود مشتریان، موسسه یا سازمان شما نمی‌تواند به سودآوری بلندمدت دست پیدا کند. هر چه بیشتر و بهتر مشتریان و مخاطبین خود را بشناسیم و آن ها را توصیف کنیم، شانس موفقیت بالاتری در پیاده‌سازی و اجرای ایده‌های ارائه شده خواهیم داشت.

در این بخش از بوم مدل کسب و کار، شما می‌بایستی تمام افرادی را که از محصولات و خدمات شما استفاده می‌کنند، بپردازید. و بازار هدف خود را مورد بررسی قرار دهید. بدین معنی که محصولات و خدمات شما برای چه کسانی مناسب است. مشتریان شما چه ویژگی‌هایی دارند؟ و اینکه آن دسته از مشتریان و مخاطبینی که محصولات و خدمات دیگران را انتخاب کرده‌اند، دارای چه ویژگی‌هایی هستند ؟

" شرکت یا سازمان شما باید هوشیارانه تصمیم بگیرد، که خواهان ارائه خدمت به چه بخش‌هایی و یا چشم‌پوشی از چه بخش‌هایی است. پس از اخذ این تصمیم، می‌توان مدل کسب و کار را بر پایه درکی قوی از نیازهای خاص مشتری به دقت طراحی کرد"

باید به این نکته توجه بفرمایید جهت پیشرفت کسب و کار، شناخت کامل مشتریان و بازار هدف بسیار حائز اهمیت است. در بعضی از موارد می‌توانید از نظر دیگران هم استفاده کنید و دیدگاههای متفاوت را بررسی کنید تا بهترین‌ها را به عنوان مشتری مورد هدف قرار دهید. زیرا در شما در کسب و کار خود در جهت رفع نیازهای مشتریان و مخاطبین هدف خود هستید، پس هر چه شناخت شما از مشتریان کامل‌تر باشد، کسب و کار شما به موفقیت نزدیک‌تر خواهد شد. در این مسیر می‌بایستی انتظارات مشتریان و مخاطبین خود را نیز مورد بررسی قرار دهید. شما با ارائه ارزش پیشنهادی مناسب می‌توانید رضایت مشتریان را به راحتی کسب کنید و آنها را به خود وفادار نگه‌دارید.

مشتریان و مخاطبین را می‌تواند دسته‌بندی کنید. آن ها با توجه به نیازهای مشترک و ارزش های متفات گروه‌بندی شوند. حتی مشخص شدن رده سنی آنها نیز می‌تواند کاربردی باشد. البته بخش‌بندی مشتریان بستگی به کسب و کار شما دارد. به عنوان مثال شما می‌توانید به تمام مشتریان در بازار خدمات و محصولات خود را ارائه کنید که اصطلاحاً بازار انبوه را مورد هدف قرار داده‌اید. و یا بازار خاص و بخش‌بندی که هر کدام قسمت گروه مشخصی از مشتریان را مورد هدف قرار می‌دهید.

  • بازار انبوه

"مدل های کسب و کاری که بر روی بازارهای انبوه تمرکز کرده‌اند تمایزی بین بخش‌های مختلف مشتری قائل نیستند."

  • بازار گوشه ای

"مدل‌های کسب و کاری که بازارهای گوشه‌ای را هدف قرار می‌دهند، نیازهای بخش‌هایی ویژه و خاص از مشتریان را برآورده می‌کنند."

  • بازار بخش‌بندی شده

"برخی مدل‌های کسب و کار بین بخش‌های بازار با نیازها و مسائل به نسبت متفاوت، تمایز قائل می‌شود."

  • بازار متنوع

"سازمانی با مدل کسب و کار متنوع از لحاظ مشتری، به دو بخش مشتری نامرتبط، با نیازها و مسائل به شدت متفاوت، خدمت ارائه می‌کند."

  • بازارهای چندوجهی

"برخی سازمان ها به دو یا چند بخش مرتبط مشتری خدمت ارائه می‌دهند."

این نکته حائز اهمیت است که شما باید در کسب و کار خود تصمیم بگیرید که به چه بخش‌هایی خدمات ارائه نخواهید کرد و تمرکزتان بر روی کدام بخش از بازار و مشتریان است.

نظرات کاربران

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت‌نام کنید.