تمرکز حواس

تمركز حواس ذاتي نيست و اكتسابي است. همه ما توانايي متمركزشدن را داريم وهركسي باهوش عادي خود و با تمرين و تكرار مي‌تواند هرروز آن را پرورش دهد و تمركز خود را بالا ببرد.

تمرکز حواس امری اکتسابی است.

شايد بارها پيش آمده حين مطالعه متوجه شديد فقط چشمانتان روي خطوط كتاب است و ذهنتان جای ديگر، و زمانی كه به ساعت نگاه می‌كنيد، مدت زيادی گذشته است، يا اينكه به طور مداوم نمی‌توانيد مطالعه كنيد و دلايل ديگر. به نظر شما دليل اين مشكلات چيست؟ جمله‌ای كه دراكثر اوقات در اين مواقع ذهن شمارا درگير می‌كند اين است: من تمركز ندارم !

در زمان مطالعه نداشتن تمركز يك  از اصل ‌ترين وپرچالش‌ترين مشكلات براي دانش‌آموزان محسوب می‌شود. تقويت حافظه عبارت است از يادگيرهای منظم ذهن و مرتب كردن عوامل كه يك بار به ذهن ما خطور می‌كند. تمركز حواس يعني به حداقل رساندن عوامل حواس‌پرتی و مطالعه جدی ترين فعاليتی است كه تمركز در آن نقش اساسی و محوری دارد.

تمركز يك امر اكتسابی است و ذاتی نيست. همه ما توانايی متمركزشدن را داريم وهركسی باهوش عادی خود و با تمرين و تكرار می‌تواند هر روز آن را پرورش دهد و تمركز خودرا بالا ببرد. براي اينكه تمركز خودرا بالا ببريد، درمرحله اول بهتر است درطول روز برای كارهای روزمره خود تمركز كافی داشته باشيد كه اين تمركز با رعايت كردن اصول ساده حاصل می‌شود.

 مثلا هميشه يك دفتر براي خود در نظر بگيريد و شب قبل ليست وظايف خودتان را دردفتر يادداشت برداری كنيد تا دقيقا كارهايی را كه قرار است انجام دهيد، بدانيد. نظم مكانی می‌تواند تمركز شمارا طی روز بيشتر كند.

ورزش كردن و تفكيك زمان كار و استراحت می‌تواند در اين زمينه به شما كمك كند. استفاده كمتر از اينترنت و اينستاگرام باعث تمركز بيشتر شما روی كارتان می‌شود. همچنين خواب خوب شبانه انرژی شمارا در طول روز حفظ می‌كند زيرا زمانی كه سرحال باشيد، روي كارهای خود تمركز بيشتری داريد.

تمرکز حواس

اما همانطوركه پيش تر اشاره كردم جدی‌ترين فعاليتی كه تمركز درآن نقش دارد، مطالعه است. در زير با راهكارهای زير می‌توانيد تمركز حواس خود را افزايش دهيد:

1-زمانی مطالعه كنيد كه هوشيار هستيد.

بهترين زمان برای مطالعه هنگامی هست كه هوشياری بيشتری داشته باشيد تا بتوانيد با تمركز بيشتر مطالب درسی را مطالعه نماييد. اين هوشياری براي هرفردمتفاوت است زيرا ساعت بيولوژيك هر انسان تفاوت دارد اما اگر شب خواب كافی و مناسب باشيد می‌توانيد با هوشياری كامل در صبح و طی روز مطالعه داشته كنيد.

2-با چشمان بسته بعضی كارها را انجام دهيد.

مثلا هنگامی كه دوش می‌گيريد، چشمان خود را ببنديد و با چشمان بسته حمام كنيد، ازنظر روانشناسان حمام كردن با چشمان بسته يكي از راهكارهای مهم افزايش تمركز است.

3-ذهن خودرا به چالش بكشيد.

به طور مثال تقويم روی ميزتان را برعكس بگذاريد، يا جای ساعت ديوار را عوض كنيد يا اين كارجای هميشگي ساعت و يا نحوه مطالعه تقويم عوض می‌شود و ذهن شما به چالش كشيده می‌شود و در ادامه نقاط فراوانی در مغز شما فعال می‌شود و مغز سلول‌های جديدی می‌سازد كه باعث افزايش تمركز است.

4-در زمان استراحت قدم بزنيد.

حتما بين بازه‌های مطالعه ودرحين استراحت قدم بزنيد. زمانی كه شما طی مدت طولانی يكجا می‌نشينيد به دليل نيروی جاذبه زمين، خون به پايين‌ترين نقطه بدن يعنی پاها كشيده می‌شود، باقدم زدن در اتاق ماهيچه‌ها مثل يك پمپ عمل می‌كنند وخون را دربدن به طور يكنواخت می‌رسانند در نتيجه اكسيژن بيشتری به مغز می‌رسد و باعث شادابی و نشاط مغز می‌شود.

5-روی صداهای مختلف تمركز كنيد.

مثلاً صدای قلب يا نفس خودتان را با دقت گوش كنيد يا به صدای تيك‌تيك ساعت توجه كنيد و سعی كنيد در طول روز حداقل 5 دقيقه روی يك صدای خاص متمركز شويد و با دقت به آن گوش دهيد. با تمرين اين كار و به مرور زمان تمركز شما افزايش می‌يابد.

6- يك جا بنشينيد.

روی يك صندلی راحت بنشينيد و ببينيد چقدر می‌توانيد بدون حركت بمانيد. اين كار آسان نيست شما بايد تمام توجه خودتان را به بی‌حركت نشستن  روی صندلی جلب كنيد. در اوايل تمرين ممكن است تنها 5 دقيقه يكجا بنشينيد اما با تمرين و به مرور زمان به 15 دقيقه هم می‌رسد. با اين كار احساس آرامش می‌كنيد شما زمانی كه روی بدن خودتان تسلط پيدا كنيد، ذهنتان هم كم كم آرام می‌شود و می‌توانيد تمركز كنيد.

7- تند خوانی

تند‌خوانی باعث افزايش تمركز و يادگيری شما می‌شود. با روش‌های تندخوانی می‌توانيد كم كم پراكندگی ذهنی خود را كاهش دهيد. تندخوانی محدوديت سنی ندارد و برای هر سنی مناسب است.

8- شمارش كلمات هر پاراگراف.

يك پاراگراف را در نظر بگيريد و تعداد كلمات آن را بشماريد چند بار اين كاررا تكرار كنيد تا مطمئن شويد شمارش را درست انجام داده‌ايد و زمانی كه اين تمرين برای شما  آسان‌تر شد، تمام كلمات يك صفحه را بشماريد. با تمرين اين كار می‌توانيد تمركز خود را بالا ببريد.

9- هنگام مطالعه يادداشت‌برداری كنيد.

يادداشت‌برداری نوعی تكرار درست است كه موجب افزايش تمركز حواس و به خاطر سپردن بيشتر مطالب می‌شود و موجب انديشيدن بيشتر شما روی مطالب می‌شود زيرا با اين كار همزمان ذهن و چشم شما درگير است پس تمركز بيشتری داريد و سرعت يادگيری شما بيشتر می‌شود.

10-خوراكی.

از خوراكی‌هايی استفاده كنيد كه تمركز شما را بالا ميبرد. مثلاً روزی 2 تا 3 عدد بادام يا پسته بخوريد زيرا مغز شمارا پويا نگه می‌دارد. كندر به تقويت حافظه شما كمك  می‌كند، می‌توانيد كندر را آسياب كرده و در شربت عسل حل كنيد تا تلخی آن گرفته شود، سپس ميل كنيد. از روغن‌ها دوری كنيد و به جای آن از روغ كنجد استفاده كنيد. زيرا روغن باعث ضعيف‌تر شدن حافظه می‌شود.

يادتان باشد اگر می‌خواهيد تمركز خود را افزايش دهيد، بايد صبور باشيد و تمرين كنيد. زيرا هيچ كار و موفقيتی بدون تمرين به دست نمی‌آيد. همانطوركه اشاره شد، تمركز امری اكتسابيست پس با تكرار و تمرين  می‌توانيد آن را بالا ببريد.

نظرات کاربران

برای ثبت نظر ابتدا وارد سایت شوید و یا در سایت ثبت‌نام کنید.