دوره تربیت مشاور پیشرفته

مرکز مشاوره تحصیلی جامع نگر دکتر نکوئی پس از برگزاری نه دوره موفق در سطح کشور برگزار می‌کند:

پس از بیست و سه‌سال فعالیت آموزشی در سطح اول کشور و تحلیل سیستم های مختلف آموزشی در طول این سال‌ها به تربیت مشاوران در اقصی نقاط ایران پرداخته ایم؛ حال با همه گیر شدن تکنولوژی و استقبال گسترده همکاران اقدام به برگزاری دهمین دوره پیشرفته تربیت مشاور به صورت غیرحضوری نموده ایم تا علاوه بر رفع محدودیت تعداد همکاران در هزینه و زمان عزیزان همکارمان در سراسر کشور صرفه جویی کنیم.

در دوره پیشرفته تربیت مشاور مباحث کاربردی، تخصصی و فنی جهت ترفیع مهارت‌های علمی و فنی مشاوران به آن‌ها ارائه می‌گردد که به صورت مختصر به شرح زیر است:
  • مشاور آدم شناس
  • مشاور کاربلد
  • مشاور با سیاست
  • مشاور کارآفرین
  • مشاور طراح آموزشی

همچنین در طی دوره با اخذ آزمون هایی از شرکت کنندگان مدرک رسمی مرکز مشاوره تحصیلی جامع نگر دکتر نکوئی به آن ها اعطا خواهد شد.

این دوره به صورت کاملا غیرحضوری برگزار شده و شرکت کنندگان به محتوای دوره دسترسی کامل خواهند داشت.

همچنین تمامی شرکت کنندگان در گروهی به منظور پشتیبانی و تعامل بیشتر با اساتید دوره اضافه میگردند.