; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

بیندیشید و ثروتمند شوید

بیندیشید و ثروتمند شوید را می‌توان سرچشمه‌ تمام اندیشه‌هایی دانست که امروز در سراسر جهان برای رسیدن به موفقیت و تحقق رویاها تجویز می‌شوند. ناپلئون هیل بیش از دو دهه از زندگی و جوانی خود را صرف این تحقیق گرانبار کرد و با این دورخیز بیش از دو دهه‌ای برای تحقیق در مورد منطق این کتاب چنین شاهکاری خلق می‌شود که در عصر غوغای تکنولوژی و زیر و رو شدن سبک زندگی همچنان سرآمد است و در فهرست پرفروش‌های این حوزه در رتبه اول می‌درخشد. به نظر می‌رسد که این درخشش بالامرتبه، همچنان از پس سال‌های متمادی ادامه داشته باشد.

پیشنهاد من این است که این کتاب را چند بار بخوانید و صحت اجرای آن را در زندگی امروز و فردایتان با دقتی متفاوت جویا شوید، تا نتایج بی‌نظیرش را در تحقق رویاهایتان به نظاره بنشینید. در این راه، بهترین‌ها را برایتان آرزومندم.

دکتر مهدی نکوئی

بیندیشید و ثروتمند شوید

.

75,000 تومان