; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

اسرار ذهن ثروتمند

تی.هارواکر به قول خودمان از کف بازار شروع کرده و به اوج رسیده است. این شروع کردن از کف بازار در ساختار کتاب و ادبیاتی هم که به کار برده، کاملا مشخص است. تعارف را کنار می‌گذارد و رک و پوست کنده خودت را با خود واقعی‌ات رو‌به‌رو می‌کند و ذهنیت‌هایی را که عمری است به آن‌ها چسبیده‌ای و در کتاب، اثبات می‌شود که همان‌ها حال و روز امروزت را رقم زده‌‌اند، به نقد که چه عرض کنم، حتی گاهی اوقات به سخره می‌گیرد و ابایی ندارد که به برخی از ذهنیت‌ها برچسب مزخرف بزند. شاید همین صراحت کلام باشد که دل از انبوه مخاطبان این کتاب برده است و این چنین استقبالی جهانی از این کتاب رقم خورده است.

دکتر مهدی نکوئی

اسرار ذهن ثروتمند

این کتاب درحال حاضر موجود نیست.

75,000 تومان