; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

قورباغه را قورت بده

در بحث‌های کامیابی و تحول فردی می‌گویند آن چه بیش‌ترین ارزش و تأثیر را در زندگی‌تان دارد، پول نیست، زمانتان است. ما پول را برای آزاد شدن زمانمان می‌خواهیم و چه بسیار انسان‌هایی که زمانشان را چونان گوهری که غیر قابل بازیابی‌ است، می‌دهند و در اِزایش پول به دست می‌آورند که در عالم فرض و امکان هر مقدار از آن را می‌توان بازیابی کرد و محدودیتی منطقی در مورد به دست آوردن دوباره آن وجود ندارد.

اگر چنین آموزه‌ای را در مورد ارزش‌مان پذیرا باشیم، آن وقت باید دنبال منابعی آموزشی رفت که راه حفاظت از این گوهر بی‌بدیل زندگی را به درستی به ما بیاموزد. به عنوان کسی که بیش از دو دهه است که پیگیر این زمینه است و به خصوص در مشاوره‌های تحصیلی، این مهم را در دستور کار جدی داشته‌ام، نمی‌توانم کتابی مهم‌تر از آن قورباغه را بخور یا  قورباغه را قورت بده سراغ بگیرم.

دکتر مهدی نکوئی

قورباغه را قورت بده

..

55,000 تومان