; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

سوپ جوجه برای روح

سوپ جوجه برای روح در میان کتاب های حوزه‌ی تحول و انگیزش جزو سرآمدان بی‌بدیل است. به گمانم کتاب می‌تواند تمام موضوعات تحول فردی و سازمانی را که این روزها بر زبان خیلی از اساتید بنام این حوزه جاری می‌شود، پوشش دهد و آموزه‌هایی بسیار ارزشمند را منتقل کند. از تحول فردی بگیرید تا موضوعات اداره‌ی سازمان و کارآفرینی.

حتی می توان از حوزه‌ی روابط بین فردی مثال زد که داستان‌های این کتاب، نمونه‌هایی عالی از این رویکرد را نشان می‌دهند و هرکدام درسی در این زمینه دارند. می‌گویند مهم‌ترین عامل خوشبختی داشتن روابط عالی و بامعنادر زندگی است که از این جهت به گمانم سوپ جوجه برای روح یک شاهکار کلاسیک در این مورد است!

دکتر مهدی نکوئی

سوپ جوجه برای روح

.

80,000 تومان