; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

بخواهید و به شما داده می‌شود

این کتاب هرچند از نظر ساختار و به‌خصوص محتوایی که مطرح می‌کند بسیار متفاوت و عجیب است، ولی به گمانم باید آن را در شمار کتاب‌های روزانه و همراه خود قرار داد. کتابی بالینی که در هر لحظه که به هر احساسی دچار هستید و می‌خواهید آن را به وضعیت بهتری برسانید، می‌تواند مشاور و کمک حالتان باشد و دقیقا بگوید چگونه می‌توانید لحظه‌ی اکنون را با بهترین احساس ممکن به سر ببرید.

دکتر مهدی نکوئی

بخواهید،به شما داده می‌شود

.

75,000 تومان