مصاحبه

قیمت:

پیش ثبت‌نام رایگان می‌باشد.

قیمت نهایی:

پیش ثبت‌نام برای شما رایگان می‌باشد.

 

قدم اول : شرکت در کارگاه آشنایی با خدمات مرکز (وبینار گام اول)

در این کارگاه با خدمات مرکز مشاوره و نحوه ارائه‌ خدمات و تفاوت‌های ما با سایر مراکز تحصیلی آشنا می‌شوید.

هر دانش‌آموزی که می‌خواهد از خدمات مرکز مشاوره دکتر نکوئی استفاده کند، باید یک جلسه برای مصاحبه و تعیین نقشه راه به مشاوران مرکز مراجعه کند. در این جلسه این کارها انجام می‌شود:

قدم دوم : جلسه  ی تعیین نقشه ی راه

۱) تکمیل فرم اطلاعات ضروری (فرم ۱۰۱)

۲) تکمیل پرسش نامه عادات دانش آموز فرم ۱۰۲ ( سبک زندگی، روش مطالعه و...)

۳) تکمیل پرسش نامه ی اولیاء فرم ۱۰۳ (شناخت اولیاء از دانش آموزانشان و ...)

۴) بررسی سیستم آموزشی دانش آموز ( مدرسه، آموزشگاه، کتاب و جزوات و ...)

۵) ارجاع به مرکز معتبر یادگیری و سنجش ( تست و بررسی میزان تمرکز ، استرس ، اضطراب و ...) درصورت تشخیص مشاور.

۶) ارایه ی برنامه ی آزمایشی به صورت یک یا دو هفته توسط تیم مشاوره

۷) در صورت تمایل مراجعه کننده و تایید مشاور، مراجعه به واحد اداری و انجام ثبت نام و امور مالی و اداری و ...

قدم سوم : برگزاری جلسات مشاوره

الف) بررسی تخصصی برنامه ی ارایه شده در جلسه ی قبل و محاسبه ی میزان اجرای برنامه و بررسی مشکلات احتمالی .

ب ) بررسی نمرات و کارنامه های تستی و تشریحی و یافتن نقاط قوت و ضعف.

ج ) بررسی برنامه ی مدرسه و آموزشگاه و آزمون و تعیین سر فصل برای جلسه ی آینده .

د ) مراجعه به دستیاران برای خرد  کردن برنامه به صورت دقیق .

این روال منظم تا آخرین هفته ی کنکور یا امتحانات پایان ترم به مدت 2 هفته یکبار یا ماهانه بسته به تشخیص مشاور و انتخاب دانش آموز ادامه دارد و تکرار می شود .

قدم چهارم : راهبری درسی( پشتیبانی )

این مجموعه اعتقادی به زنگ زدن و پیگیری کردن ندارد! اما:

گروه درسی و گروه خبری دارد و درصورت تمایل اعضا در این گروه ها گزارش درسی و سوالات خود را مطرح می‌کنند و مشاوران و پشتیبانان پاسخ می دهند.

در واقع ما معتقدیم چشمه باید خودش بجوشد و نمی شود زورکی و کاسه کاسه در چشمه آب ریخت. ایجاد انگیزه، حفظ روحیه، آموزش مهارت های مطالعه، برنامه ریزی، تست زنی و ... در کارگاه های ماهانه ی مرکز مشاوره و مشاوره های گروهی اتفاق می افتد.