شرح مباحث و ویژگی‌های دوره کوچینگ

در عصر ارتباطات و رشد سریع تکنولوژی یک انسان درطول حیات اجتماعی و شغلی خود با چالش‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری رو به رو است. این پدیده عاملی است برای بروز انواع ابهام‌ها، تنش‌های آسیب‌زا و سردرگمی در انتخاب مسیر درست اجتماعی، تحصیلی و شغلی، چالشی که در این روزها اخبار متفاوت آن را زیاد می‌شنویم. در قرن بیستم برای حل این معضل مفهومی به نام کوچینگ بنیان‌گذاری شد. حرفه‌ای که در آن یک کوچ به عنوان همراه، در کنار یک فرد قرار می‌گیرد تا به مثابه چراغ راهی باعث شود تا وی بتواند به درستی مسیر خود را انتخاب کند. با ورود نسل z به فضای آموزشی کشور، شدت این ابهام‌ها، تنش‌ها و چالش‌های متاثر از این سردرگمی رو به فزونی گذاشت که کادر آموزشی کشور را دچار مسائل متعددی کرده است. هولدینگ آموزشی دکتر نکوئی پس از آسیب شناسی و رصد این چالش ها اقدام به برگزاری دوره کوچینگ نموده است.

دوره‌ای که در آن یادگیری مفاهیم اصیل کوچینگ و نیز برون سازی آن متناسب با فضای آموزش متوسطه دوم در ایران، یک مشاور تحصیلی را تبدیل به یک کوچ تحصیلی توانمند می‌کنیم. مهارتی که در مدیریت هرچه بهتر دانش‌آموزان بسیار کاربردی و راه‌گشاست. سرفصل‌های 8 امین دوره آنلاین کوچینگ هولدینگ آموزشی دکترنکوئی به شرح زیر است:

  • تاریخچه کوچینگ
  • تعاریف علمی و تجربی کوچینگ
  • آموزش مدل‌های GROw، Achieve و ...
  • آموزش اصول و مبانی کوچینگ
  • آموزش هفت پرسش بنیادین کوچینگ
  • بررسی مفهوم کوچینگ تحصیلی (برای اولین بار در ایران)
18 تیر
کوچینگ چیست؟

مباحث: 1. تعاریف کوچینگ
2. تاریخچه کوچینگ
3. توماس لئونارد و میراث آن
4. تفاوت کوچینگ با درمان، مشاوره و منتورینگ
5. استانداردهای یک کوچ حرفه ای
6. بررسی سازمان بین المللی کوچینگ
7. آیا کوچینگ علم است؟

1 مرداد
انواع کوچینگ

مباحث:
1. کوچ فردی
2. کوچ کسب و کار
3. کوچ سازمانی
4. کوچ تیمی
5. کوچ شراکتی
6. کوچ عملکرد
7. کوچ سلامت
8. کوچ ورزشی
9. کوچ آموزشی
10. مشاور تحصیلی یا کوچ
11. کوچینگ چه نیست؟
12. کوچ ایده آل؟

15 مرداد
اصول رفتاری یک کوچ

مباحث:
1. قضاوت کردن ممنوع
2. آینده در مقابل گذشته
3. عمل و تحرک
4. حضور و توجه
5. ایجاد اعتماد در مراجع و راهبردهای آن
6. گوش شنوا
7. بازخورد گرفتن
8. پرسشگری موثر
9. معرفی سه گانه کوچینگ

29 مرداد
مدل‌سازی یک جلسه کوچینگ

مباحث:
1. مدل سازی یک جلسه کوچینگ
2. آغاز گفت و گو
3. تعیین موضوع و هدف
4. پرس و جو، فهم و بینش
5. شکل دهی توافقات و نتیجه گیری
6. تکمیل و خاتمه

12 شهریور
مدل‌های جهانی کوچینگ

مباحث:
1. مدل GROW
2. مدل TGROW
3. مدل OSCAR
4. مدل CLEAR
5. مدل STEPPA
6. مدل مصاحبه انگیزشی
7. مدل ACHIEVE
8. مدل FUEL
9. مدل SOLVE
10. هدف گذاری و ابزارهای آن

23 مهر
کوچ آموزشی (قسمت اول)

مباحث:
1. تعریف مشاوره تحصیلی
2. تعریف کوچ آموزشی
3. تفاوت های بنیادین مشاوره تحصیلی و کوچ آموزشی
4. آیا کوچینگ آموزشی برای همه مخاطبان مفید است؟
5. ابزارهای برنامه ریزی

7 آبان
کوچ آموزشی (قسمت دوم)

مباحث:
1. راهکارهای شناخت مخاطبین و دسته بندی آن‌ها
2. ابزارهای کوچ آموزشی
3. تعامل کوچ آموزشی با دانش آموز و اولیا
4. تعامل کوچ با ارکان مدرسه
5. ابزارهای درمسیر ماندن

21 آبان
کوچ آموزشی (قسمت سوم)

مباحث:
1. نقش کوچ به عنوان رهبر آموزشی یک سازمان آموزشی
2. ابزارهای یک کوچ آموزشی برای رهبری
3. ابزارهای کیفیت سنجی کوچینگ آموزشی

دوره کوچینگ

توضیحات:

در این دوره می کوشیم تا از عوام زدگی در مورد مفاهیم جدیدی همچون Coaching خارج شویم و شناخت عمیق تری از کوچ و کوچینگ را آموزش دهیم.قیمت اصلی محصول 10/000/000 تومان است که شما میتوانید با کد تخفیف nekomehr آن را به قیمت 4/000/000 تومان خریداری فرمائید.