دوره دبیر حرفه‌ای

این روزها بازار میان رشته‌ای‌ها داغ است، ترکیبی از علوم که گره از کار بشر گشوده و در حوزه های مختلف پیشروی می‌کنند، این ترند بین المللی دنیای آموزش را نیز دگرگون کرده است، افزوده شدن حوزه‌هایی جدید به آموزش‌های رسمی مانند یادگیری معکوس، تکنولوژی‌های مبتنی بریادگیری و آموزش، علوم شناختی و روانشناسی باعث شده است تا شغل های موجود در دنیای آموزشِ امروز نیازمند درک مفاهیم و مباحث گوناگون و متنوعی باشند، همچنین ورود ابزارهای دیجیتال نیز به این حوزه، آموزش را تبدیل به یک بازارِ رقابتی بزرگ کرده است که زنده ماندن و رشد کردن در آن نیازمند مجهز بودن به توانمندی ها و علوم مدیریتی نیز می باشد.

با توجه به این ضرورت، در هولدینگ آموزشی دکتر نکوئی برآن شدیم تا با ایجاد دوره مشاور/دبیرِ حرفه ای، تمام نیازمندی های یک دبیر و مشاور در دنیای مدرن آموزش را پاسخگو باشیم، دوره ای که بی شک میتوان آن را کم نظیرترین دوره آموزش عزیزان فرهنگی در کشور از لحاظ محتوا و غنای مطالب دانست، امری که نظر شرکت کنندگان قبلی برآن صحه میگذارد.

در این دوره به شیوه ای جامع، مهم ترین مباحثی که یک مشاور و دبیر برای رشد در محیط کاری خود نیاز دارد ارائه میگردد که به شرح زیر است:

  • بیزینس مدل و VPCValue Proposition Canvas
  • برندینگ و مولفه های پرسنال برندینگ در آموزش
  • نه گانه مارکتینگ و بازاریابی در فضای دیجیتال آموزش
  • فرصت های شغلی یک دبیر و مشاور
  • بررسی مفاهیم چرخه یادگیری
  • بررسی تست های شخصیت شناسی
  • بررسی عمیق تست دیسک و کارکردهای آن
6 مرداد
بوم مدل کسب و کار

مباحث:
1- بوم مدل کسب و کار چیست؟
2- اجزای 9 گانه بوم مدل کسب و کار
* بخش مشتری
* ارزش پیشنهادی
* ارتباط با مشتری
* کانال های ارتباطی
* ساختار درآمدی
* شرکای کلیدی
* فعالیت کلیدی
* منابع کلیدی ساختار هزینه‌ها

کار ویژه: ارائه بوم کسب و کار یک دبیر

6 شهریور
برندینگ

مباحث:
1- معنای برندینگ
2- فلسفه برندینگ
3- شاخص‌های برندینگ
* اهمیت
* توانمندی
* ارزش و جایگاه‌یابی
4- مولفه‌های برندینگ شخصی

کار ویژه: بررسی پایان نامه DBA دکتر نکوئی

13 شهریور
مارکتینگ

مباحث:
1- شرح اجزای 9 گانه مارکتینگ
* مردم
* قیمت
* شرکا
* ارائه
* ترغیب
* علاقه
* محلیت
* محصول یا خدمت
* برنامه ریزی
2- تفاوت تبلیغات با اطلاعرسانی، بازاریابی با بازارسازی

کار ویژه: بررسی گفت و گو با دکتراحمدروستا پدر بازاریابی ایران

27 شهریور
تست دیسک

مباحث:
1- مقدمه ای در ویژگی های متفاوت شخصیتی
2- شناخت الگوهای رفتاری
3- تشریح مدل دیسک
4- مدل جهانی دیسک و توزیع جهانی شخصیتها
۵- شرح تفصیلی هرکدام از حروف DISC
6- سطوح حرفه ای دیسک
۷- تفسیر کدهای رفتاری
8- شناسایی افراد در گروهها
9- رفتار هرشخصیت در موقعیتهای متفاوت

کار ویژه: تست دیسک با حضور دکترتفرشی

24 مهر
ارتباط موثر 1

مباحث:
1- الزامات یک دبیر در حوزه ارتباطات موثر
2- تاثیر اولیه بر مخاطب
3- شاخصه های ارتباط موثر
پیام شفاف، پیام درست، پیام کامل، پیام دقیق، اعتمادسازی، شناخت مخاطب، شأنیت ارسال کننده
4-موانع ارتباط موثر

کار ویژه: بررسی دبیران موفق در جذب و ارتباط

8 آبان
ارتباط موثر 2

مباحث:
1- چگونه در مدرسه زنده بمانیم؟
2- اصول ارتباطی دبیر در نظام آموزشی
قرارداد نویسی دبیر با مدیر و موسس و رابطه کاری
ارتباط دبیر با مشاور و مسئول پایه
ارتباط دبیر با معاونین آموزشی
ارتباط دبیر با سایر همکاران

کار ویژه: بررسی یک سناریوی واقعی)تجربه زیسته(

22 آبان
شخصیت کاریزماتیک

مباحث:
1- کاریزما، یکی از الزامات برندینگ دبیر
2- شاخصه های کاریزما
زبان بدن، ارتباط چشمی، حالت چهره، سوالات موثر، قدرت، گرمی، حضور، مثبت گرایی
3- راهبردهای تقویت اصول کاریزما

کار ویژه: سورپرایز

6 آذر
مخاطب شناسی

مباحث:
1- ضرورت مخاطب شناسی دبیر برای رشد در یک مجموعه 2- اصول اولیه مخاطب‌شناسی توجه به بافت فرهنگی مخاطبین، توجه به پیشینه‌ی علمی مخاطبین، توجه به بافت مالی مخاطبین، توجه به سایر مخاطبین فعال حوزه فعالیت دبیر

کار ویژه: سورپرایز

دبیر حرفه‌ای

توضیحات:

قیمت اصلی محصول 3/000/000 تومان است که شما میتوانید با کد تخفیف nekomehr آن را به قیمت 1/200/000 تومان خریداری فرمائید.