آینده مدارس در دوران پساکرونا

آموزش بی وطن

دوشنبه ۶ مرداد ساعت ۱۷ الی ۱۹

هولدینگ آموزشی دکتر نکوئی با همکاری لرنیتو در نظر دارد بزرگترین رویداد آموزشی ایران را برای مدیران، معلمان و مشاوران فرهیخته برگزار نماید.

 • آیا مدرسه و ارکان آن در عصر جدید، نیازمند بازتعریف شدن دارند؟
 • کدام مدارس جذب موفق¬تری خواهند داشت؟
 • با توجه به غيرحضوری شدن آموزش در سال٩٩، آينده اشتغال مشاوران و دبيران چگونه خواهد بود ؟
 • ویژگی مدیران، مشاوران و دبیران پیشرو در این شرایط چیست؟
 • دبیران سنتی کدام¬یک از خصوصیات خود را بایستی حفظ نمایند؟
 • در این عصر جدید، ملاک¬های مدرسه¬ی خوب، دبیر خوب و مشاور خوب چیست؟
 • نسلZ در محیط خانه بهتر یاد می¬گیرد یا در مدرسه؟
 • رسانه¬های تصویری و تعاملی جدید در بستر اینترنت ملی، کدامند؟
 • بانک¬های اطلاعاتی که تولید محتوای رایگان دارند، کدامند؟
 • آیا بازار آموزش مجازی نبایستی قانونمند شود؟
 • بیماری¬های جدید و مشکلات پزشکی ناشی از عصر دیجیتال کدامند؟
 • تکالیف و جزوات سطح¬بندی شده، چگونه آموزش را شخصی سازی خواهد کرد؟
 • آیا کنکورهای آزمایشی با سوالات ثابت میـتواند این تنوع فراگیران را دسته¬بندی کند؟

پاسخ به اين سوالات و سایر موضوعات مرتبط در وبینار رایگان روز دوشنبه