وبینارهای انتخاب رشته با دکتر نکوئی

انتخاب رشتـه شاید اولیــــن انتخاب مهم و جدی پیش روی شما دانش آموزان حدود 18 ساله باشد. پس از این انتخاب دومین انتخاب مهم شما یعنی انتخاب شغل و به تبع آن انتخاب همسر اتفاق می افتد. پس باید اولین انتخاب را بسیار با دقت و ظرافت انجام دهید. عوامل موثر بر انتخاب رشته شامل علاقه، استعداد، امــکان ادامه‌ی تحصیل، بازار کار و شرایط خانوادگی است که برای یک انتخاب صحیح باید به هر کدام از این موارد به صورت دقیق توجه داشته باشید. نکته ی دیگری که در انتخاب رشته اهمیت دارد، آشنایی دقیق با رشته های دانشگاهی و آینده ی شغلی و شرایط پیرامون آنهاست. یادمان باشد انتخاب رشته در اصل، انتخاب رشته نیست بلکه انتخاب رشته ، شهر، دانشگاه است پس موقع انتخاب رشته باید به هر 3 فاکتور توجه داشته باشیم .

تفاوت انتخاب رشته در مرکز مشاوره‌ی دکتر نکوئی با خیلی از مؤسسات و مشاوران دیگر:

  1. انتخاب رشته توسط دکتر نکوئی با سابقه‌ی 23 سال انتخاب رشته
  2. انجام تست‌های حرفه‌ای شناخت شخصیت و شغلی، پیش از انتخاب رشته
  3. تیم حرفه‌ای در کنار دکتر نکوئی، مهندس شریف‌زاده و مهندس ذوقی با بیش از 20 سال سابقه
  4. کنترل چندباره‌ی انتخاب رشته
  5. کارگاه‌های مجازی آشنایی با رشته‌ها و کلیات انتخاب رشته به صورت پرسش و پاسخ (تعاملی)

انتخاب رشته

بسته وبینارهای انتخاب رشته

توضیحات:

وبینارهای انتخاب رشته با دکتر نکوئی