; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

بنویس تا اتفاق بیفتد

کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد  ( Write it Down,Make it Happen )

نویسنده : هنریت کلاسر ( Henriette Anne Klauser )

مقدمه و ترجمه : دکتر مهدی نکوئی

ویراستار : حسین یاغچی

انتشارات : نگاه نوین 

سال چاپ : سال 1398

نوبت چاپ : چاپ اول

تعداد صفحات : 237 صفحه

 

در شرایطی که تاکید اصلی و بی شمار بسیاری از کتاب های حوزه ی انگیزش روی نگارش اهداف و آرزوهاست ، باید سرا غ کتابی رفت که به قول معروف، اصل جنس است و مخاطب می تواند به بهترین شیوه با هنر نگارش نتیجه بخش اهداف و حتی نخواستن ها در زندگی آگاه شود. کتاب بنویس تا اتفاق بیفتد چنین کتابی است .

ویژگی مهم آن این است که نویسنده اش خانم هنریت کلاوسر از دنیای نویسندگی وارد حوزه ی کتاب های موفقیت و انگیزش شده است و بنابراین در این کتاب سخنان نویسنده ای حرفه ای را می خوانیم که هم در دنیای نوشتن چیره دست است و هم از آن جا که بسیاری از آرزوهایش را از رهگذر نوشتن به دست آورده است ، پس می تواند یکی از بهترین معلمان کامیابی باشد . . 

دکتر مهدی نکوئی

بنویس تا اتفاق بیفتد

.

70,000 تومان