; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

پدر پولدار، پدر بی پول

کتاب پدر پولدار، پدر بی پول  ( Rich Dad, Poor Dad )

نویسنده : رابرت کیوساکی ( Robert Kiyosaki )

مقدمه و ترجمه : دکتر مهدی نکوئی

ویراستار : حسین یاغچی

انتشارات : نگاه نوین 

سال چاپ : سال 1398

نوبت چاپ : چاپ اول

تعداد صفحات : 250 صفحه

 

از جهاتی می‌توان کتاب پدر پولدار ، پدر بی پول اثر رابرت کیوساکی را مهم ترین کتاب در حوزه‌ی موفقیت مالی قلمداد کرد. کتاب، از رویه‌های مرسوم در آثاری که به موضوع توانگری مالی می پردازند، فراتر می‌رود و هوش مالی و اقتصادی را در کار می‌آورد و مخاطب را به گونه ای متفاوت‌تر و البته اثرگذار‌تر برای ورود به بحث موفقیت مالی آماده می کند.

کیوساکی معتقد است نظام آموزشی کشورها در جهت کارمندپروری و نه کارآفرین پروری حرکت می کند و همین پاشنه آشیل نظام آموزشی می شود و متعاقب آن شرایطی را رقم می زند که نسل های مختلف  برخوردار از خدمات نظام آموزشی نتوانند به وسیله ی آن آمال و آرزوهای خود را در زندگی محقق کنند.

مفهوم وجود شخصیت هایی همچون پدر پولدار و پدر بی پول از همین جا شروع می شود و خلق کتابی را ممکن می کند که از اواخر دهه ی 1990 تاکنون باعث این همه تغییر نگرش شده است . 

دکتر مهدی نکوئی

پدر پولدار، پدر بی پول

.

50,000 تومان