; مرکز مشاوره جامع‌نگر دکتر نکوئی اولین مرکز مشاوره تحصیلی جامع‌نگر

نکات یک زندگی تمام و کمال از نگاه کوچینگ

1800

success tips and life lessons from america's top personal and business coaches

نویسنده: تامس لئونارد (leonard, thomas j)

مقدمه و ترجمه : دکتر مهدی نکوئی

ویراستار : حسین یاغچی

انتشارات : نگاه نوین 

سال چاپ : 1400

نوبت چاپ : چاپ اول

تعداد صفحات : 154 صفحه

نکات یک زندگی تمام و کمال

نکات یک زندگی تمام و کمال از نگاه کوچینگ

65,000 تومان